Vitaalzorggroep

Privacyverklaring

Vitaal Zorggroep gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacy policy van Vitaal Zorggroep. Hierbij houdt Vitaal Zorggroep zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In het kader van de dienstverlening legt Vitaal Zorggroep gegevens vast die uitsluitend door Vitaal Zorggroep worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Derden hebben geen beschikking over deze gegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven. Vitaal Zorggroep maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vitaal Zorggroep verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina’s etc. Voor het gebruik van Google Analytics heeft Vitaal Zorggroep een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: we hebben ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat delen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Deze privacy policy is uitsluitend van toepassing op de website van Vitaal Zorggroep. Vitaal Zorggroep is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Vitaal Zorggroep door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Vitaal Zorggroep te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.