RvC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Vitaal Zorggroep en de ondernemingen die aan Vitaal Zorggroep zijn verbonden.

Bedrijfseconoom Bart Kosten heeft ruim 20 jaar werkervaring in directieposities in de zorg, ICT en financiële dienstverlening zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Zijn motivatie om deel te nemen aan de Raad van Commissarissen beschrijft hij als: “Royaal Thuis staat midden in de samenleving en dicht bij haar cliënten. Royaal Thuis kan een mooi voorbeeld worden voor hoe we in Nederland de zorg professioneel én met gevoel kunnen organiseren”. Bart Kosten is per 1 januari 2022 tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Idris Sorgucu is lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Naast zijn verantwoordelijkheden bij Royaal Thuis begeleidt Idris bedrijven die willen investeren in Europa en het Midden-Oosten. Ook is hij bestuurslid bij MKB Den Haag.
Idris Sorgucu is per 1 januari 2022 tevens lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Orlando Meulens is lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Daarnaast is Orlando docent aan de Haagse Hogeschool waar hij de vakken Bedrijfskunde en Sustainability geeft aan de International Business opleiding. Hij houdt zich ook bezig met kennis en technieken uit de natuurwetenschappen om slimme oplossingen te bedenken voor vraagstukken over gezondheid, technologie, milieu of voeding. Hij vindt het erg belangrijk dat zorg in de samenleving professioneel aangepakt wordt en dat ziet dat bij Royaal Thuis gebeuren. Orlando Meulens is per 1 januari 2022 tevens lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Marit

Per 1 juli 2022 is Marrit Smit lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.
Marrit heeft een achtergrond als verloskundige, was lid van het bestuur van de beroepsvereniging van verloskundigen en is toezichthouder bij de stichting Perined. Marrit is tevens directeur van Schola Medica, een onderwijsinstelling waar jonge dokters worden opgeleid in de spoedzorg. Marrit kent de zorg goed vanuit zowel de inhoudelijke als beleidsmatige kant en hoopt daarmee een waardevolle inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Vitaal Zorggroep. 

Persoonlijke, nabije en toegankelijke zorg voor iedereen waarbij ook de zorgmedewerker vanuit expertise en vertrouwen kan werken is hierbij essentieel: daar zal zij zich samen met haar collega’s van de RvC voor inzetten.