Skip links
Logo LiefsThuis zorg en ondersteuning Volledig pakket thuis, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Logo Talenty woonbegeleiding en dagbesteding, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Logo babycare kraamzorg , onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk
Logo kinderopvang het keizertje den haag, onderdeel van Vitaal Zorggroep Rijswijk

De RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij Vitaal Zorggroep. De RvC adviseert het bestuur van Vitaal Zorggroep ook over actuele vraagstukken in de zorg en in de samenleving.

Bart Kosten voorzitter Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep Rijswijk

Bart Kosten

Bart Kosten is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.
Bart is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in topposities in de zorg, ICT en financiële dienstverlening. Met zijn diepgaande kennis van de zorgsector kan hij ook de impact van kritische beslissingen op de langere termijn inschatten, zodat de organisatie succesvol is én blijft.

Bart is samen met Idris Sorgucu actief in de auditcommissie van Vitaal Zorggroep. De commissie houdt toezicht op de financiële verslaglegging en op de interne controle van de organisatie. Zo blijft Vitaal Zorggroep voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en aan de hoogste normen op het gebied van transparantie en verantwoording.

Idris Sorgucu Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep Rijswijk

Idris Sorgucu

Idris Sorgucu is lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep. 
Idris is eigenaar van Sor Consultancy. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, instellingen en overheden die willen investeren in het Midden-Oosten. Ook is hij bestuurslid bij MKB Den Haag. Idris heeft een brede achtergrond in de zakenwereld en heeft veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende sectoren en industrieën. 

Idris is eveneens lid van de Auditcommissie van Vitaal Zorggroep. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële verslaglegging en het monitoren van de interne controle- en risicobeheersingssystemen.

Marrit Smit Raad van Commissarissen bij Vitaal Zorggroep Rijswijk

Marrit Smit

Marrit Smit is lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.
Marrit is ook partner bij Chasse Executive Search en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Perined.  Marrit heeft brede ervaring in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. Binnen de RvC van Vitaal Zorggroep ziet zij er op toe dat de organisatie voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector. 

Met Orlando Meulens maakt Marrit deel uit van de remuneratiecommissie van Vitaal Zorggroep. In deze commissie draagt Marrit Smit bij aan het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures over de beloning en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Vitaal Zorggroep.

Orlando Meulens Raad van Commissarissen Vitaal Zorggroep Rijswijk

Orlando Meulens

Orlando Meulens is lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.
Orlando  is een ervaren professional in duurzaamheid en bedrijfsvoering. Daarnaast is hij docent aan de Haagse Hogeschool, waar hij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen doceert aan de International Business opleiding. Zijn kennis helpt de organisatie om verbonden te zijn met de behoeften van een continu veranderende samenleving.

Orlando is met Marrit Smit lid van de remuneratiecommissie. De commissie bepaalt de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Hij zorgt ervoor dat beloningen van de leidinggevenden in lijn zijn met de prestaties van de organisatie en de normen binnen de zorgsector.

This website uses cookies to improve your web experience.